Openbare Basisschool Prof Casimir

Tsjerk Hiddesstraat 4B 9291 AX Kollum

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof Casimir

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Bij ziekte wordt er vervanging gezocht. Dit kan een collega uit het team zijn of iemand uit de vervangingspool. Wij proberen geen klassen naar huis te sturen maar in de huidige tijd met krapte, kan dit een keer voorkomen.

Bij verlof wat vooraf bekend is wordt vervanging gedaan door de duo -collega of een vervanger.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 kunnen leerlingen lessen humanistisch onderwijs volgen of kiezen voor godsdienstonderwijs. Voor deze lessen worden vakleerkrachten ingezet. We streven ernaar dat deze lessen op dezelfde dag en tijdstip worden gegeven.

Daarnaast komt er een keer per week een vakleerkracht muziek op school, gedurende het schooljaar. Deze verzorgt in overleg met de leerkrachten muziekonderwijs in alle groepen.

Voor de gymnastieklessen komen elk jaar een periode per schooljaar, buurtsportcoaches langs om de gymlessen te verzorgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning is bij ons op school in orde.

Aandachtspunten zijn:De inzet van de ondersteuning moet afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van de kinderen of een groep kinderen. Dit moet vastgelegd worden in een procedure. Het cyclisch evalueren van de weekplanning, het logboek en de vervolgacties (PDCA) is nog in ontwikkeling. Het tijdig schrijven van een OPP is een aandachtspunt voor de intern begeleider in samenwerking met de teamleden.

Als school hebben wij goede contacten met externe instanties.Op school zijn 3 onderwijsassistenten die ingezet worden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zowel in de groep als daarbuiten.In het team zijn expert-collega’s op het gebied van taal, hoogbegaafdheid, gedrag, ict, talentontwikkeling, dyslexie.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven