Openbare Basisschool Prof Casimir

Tsjerk Hiddesstraat 4B 9291 AX Kollum

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof Casimir

In het kort

Toelichting van de school

OBS Professor Casimirschool is een drietalige, vreedzame school met oog voor talent van elk kind. We creëren een uitdagende leeromgeving die aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid!

We houden rekening met verschillen en stimuleren leerlingen zich optimaal te ontplooien. Niet alleen de cognitieve, maar ook de sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind vinden wij belangrijk.

We maken gebruik van moderne methodes en we richten ons onderwijs zo in dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren: ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig pedagogisch klimaat
  • betrokkenheid
  • toekomstgericht onderwijs
  • eigenaarschap
  • kansen voor iedereen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn voldoende mogelijkheden voor voor- en buitenschoolse opvang in Kollum. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een Vreedzame school. In de volgende vensters wordt dit uitgelegd.

Terug naar boven