Openbare Basisschool Oetkomst

Eikenlaan 1 9615 AP Kolham

  • Een spiksplinternieuw Kind Centrum in Kolham
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Oetkomst
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Oetkomst
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Oetkomst
  • Ook buiten bijna klaar.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Omgaan met verschillen.
  • Human Dynamics is een pijler
  • Transparant
  • Open Communicatie
  • Zelfstandig leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 okt. 2021 zitten er 90 leerlingen op onze school. Dit aantal leerlingen bepaalt het aantal leerkrachten voor het schooljaar 2022-2023 en daarmee o.a. de mogelijkheden van de school betreffende groepsgrootte en leerlingenzorg. Naast de directeur zijn er 9 groepsleerkrachten, drie onderwijsassistenten en 2 vakleerkrachten aan de school verbonden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven