Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

Eikenlaan 22 4576 BL Koewacht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid van leerkrachten, wordt geprobeerd een vervanger in te schakelen. Vaak is dat een leerkracht van de eigen school. Zoveel mogelijk wordt, in een dergelijke situatie, de dagelijkse gang van zaken voortgezet. Als er geen vervanger kan worden gevonden kunnen groepen worden opgedeeld, dat wil zeggen: de kinderen worden verdeeld over andere groepen. We proberen te voorkomen dat groepen naar huis moeten worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepenindeling 2020 / 2021

Groep 1/2   

juf Jolien van Troost

Groep 3     

juf Christianne Hertogh (ma/di/woe)

juf Mieke Vos (do/vr)

Groep 4       

juf Benedikte D'hauwer (ma/di/do)

juf Christianne Hertogh (woe)

juf Mieke Vos (vr)

Groep 5/6   

juf Miranda Kalishoek (ma/di/do/vr)

juf Benedikte D'hauwer (woe)

Groep 7/8   

juf Divina van Essen (ma)

juf Carmen Smedema (di, do, vr)

juf Trees Mangnus (woe)

Divina van Essen is intern begeleider en voert deze taken uit op dinsdag en donderdag.

Trees Mangnus is directeur en is ambulant voor deze taak op maandag, dinsdag en donderdag.

Miranda Kalishoek is plaatsvervangend directeur en eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van Trees Mangnus.

Juf Carmen verzorgt op maandag de gymlessen voor alle groepen.

Juf Mieke biedt op maandag en dinsdag extra ondersteuning in andere groepen.

Judith Priem loopt het hele schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag stage bij ons als zij-instromer. Zij start haar stage in groep 5/6.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit document vindt u het schoolondersteuningsprofiel van Basisschool De Vlaswiek te Koewacht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven