Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

Eikenlaan 22 4576 BL Koewacht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Vlaswiek is een school met ongeveer 100 leerlingen en met voorzieningen zoals sportzaal, kinderopvang en bibliotheek onder één dak. De naam van de school verwijst naar de vlasteelt die van oudsher een belangrijke plaats in Koewacht inneemt. Een vlaswiek is een bundel ineengedraaid en gezwingeld vlas, die in verschillende huiskamers nog steeds terug te vinden is.

De school beschikt over acht leslokalen en een praktisch ingerichte gemeenschapsruimte. Voor het bewegingsonderwijs kunnen wij gebruik maken van de gymzaal, die bij de school staat. Achter de school bevinden zich de locaties van de bibliotheek, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de jeugdontspanning. Met deze instanties is er nauwe samenwerking in het kader van de brede school gedachte.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren licht gedaald, maar is nu aan het stabiliseren. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer Belgische gezinnen in het dorp komen wonen die bijna altijd de keuze maken voor het voor hen vertrouwde Belgische basisonderwijs. Het negatieve effect hiervan op ons leerlingenaantal lijkt nu te zijn weggeëbd. Direct achter de school verrijst er momenteel een nieuwbouwwijk waarvan we de eerste gezinnen al hebben mogen verwelkomen.

Onze leerlingpopulatie bestaat over het algemeen uit kinderen waarvan de ouders de Nederlandse nationaliteit bezitten. De ouders zijn vaak afkomstig uit deze streek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven