Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

Eikenlaan 22 4576 BL Koewacht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Vlaswiek is een school met rond de 90 leerlingen en met voorzieningen zoals sportzaal, kinderopvang en bibliotheek onder één dak. De naam van de school verwijst naar de vlasteelt die van oudsher een belangrijke plaats in Koewacht inneemt. Een vlaswiek is een bundel ineengedraaid en gezwingeld vlas, die in verschillende huiskamers nog steeds is terug te vinden.

De school beschikt over acht leslokalen en een praktisch ingerichte gemeenschapsruimte. Voor het bewegingsonderwijs kunnen wij gebruik maken van de gymzaal, die bij de school staat. Achter de school bevinden zich de locaties van de bibliotheek, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de jeugdontspanning. Met deze instanties is er nauwe samenwerking in het kader van de brede school gedachte.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren licht gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een steeds groter aantal gezinnen in Koewacht waarvan beide ouders de Belgische nationaliteit hebben. Zij kiezen voor hun kinderen bijna altijd voor het hun vertrouwde Belgische onderwijs.

Onze leerlingpopulatie bestaat over het algemeen uit kinderen waarvan de ouders de Nederlandse nationaliteit bezitten. De ouders zijn vaak afkomstig uit deze streek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met het oog op het minimaliseren van de besmettingskans van het Covid-19-virus werken alle Perspectoscholen, dus ook De Vlaswiek, bij de start van schooljaar 2020/2021 met een continurooster. Deze werkwijze wordt op drie momenten in de loop van het schooljaar geëvalueerd en eventueel verlengd. Gedurende het verplichte continurooster zijn er voor ouders geen kosten verbonden aan de TSO.

Wanneer het verplichte continurooster komt te vervallen en we weer omschakelen naar het "oude" lesrooster, zijn de schooltijden als volgt:

Maandag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 u
Dinsdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 u
Woensdag 8.30 - 12.00 u
Donderdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 u
Vrijdag 8.30 u - 12.00 en 13.00 - 14.30 u

Vanaf het moment dat we terugkeren naar bovenstaand rooster, is de tussenschoolse opvang niet meer kosteloos voor ouders. We zullen u hier t.z.t. over informeren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven