Prins Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

Prinses Christinalaan 8 7958 SK Koekange

Voorkant van de school met logo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheid leerlingen peilingen: Er zijn de laatste 4 jaren twee peilingen afgenomen. In de peiling van 2020 was het gemiddelde 7,4. We hebben actie ondernomen om dit gemiddelde weer op een hoger niveau te krijgen. Samen met ouders is besloten om ook op onze school het continurooster in te voeren, er is samen met de leerlingenraad een aanvraag ingediend voor vervanging van speeltoestellen en vernieuwing van spelmateriaal, wekelijks worden er 'kanjerlessen' gegeven om de veiligheidsgevoelens te borgen en drie maal per jaar houden we kind gesprekken.

Kinderen stellen bij deze kind gesprekken ook doelen, waar ze aan willen werken. Ook krijgen ze lessen in 'growth en fixed' mindset. We zien  dat deze aanpak  positief werkt. We meten dit halfjaarlijks door de 'kanvas' vragenlijsten. leerlingen groep 5 - 8 geven dan anoniem aan via een digitale vragenlijst hoe ze zich op sociaal emotioneel gebied thuis voelen in de groep en op school. De gemiddelde waardering in 2023 is nu 8,0.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven