Prins Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

Prinses Christinalaan 8 7958 SK Koekange

Voorkant van de school met logo

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Prins Johan Frisoschool is via de Stichting Tref onderwijs aangesloten bij de vervangingspool 'Slim'. Bij ziekte geven we dit door aan de vervangingspool. Zij zorgen zo mogelijk voor een invaller. als dit niet lukt vragen we de duo-partner of zij vervangen kan. en als dat niet lukt en we ook niet een vervanger via een andere weg kunnen vinden hebben we de mogelijkheid om groepen samen te voegen. Als laatste middel kunnen we na overleg met ouders leerlingen naar huis sturen. Leerlingen, die thuis niet opgevangen kunnen worden, mogen op school blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met de leerlingen van groep 1 en 2 meer dan de noodzakelijke uren voor de onderbouw.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gebruiken de onderwijstijd efficiënt. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel. In de pauze lopen we met alle leerkrachten op het plein voor toezicht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De doelgroep van onze basisschool is het reguliere schoolkind. in ons schoolondersteuningsprofiel is zichtbaar door de term DQ of wij ruimte hebben binnen onze groepen om leerlingen met een zorgvraag onderwijs te geven. 

We hebben elke maandag dit schooljaar een onderwijsassistente met een benoeming voor arrangementsleerlingen. 

Elke dinsdag- en donderdagmorgen hebben we een extra leerkracht om les te geven aan een gesplitste klas van een combinatiegroep. Deze leerkracht is vaardig met computers en helpt veel mee aan het organiseren van 'evenementen' zoals sportdag, startavond, Kerstviering, gezinsdienst, etc.

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven