Prins Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

Prinses Christinalaan 8 7958 SK Koekange

Voorkant van de school met logo

In het kort

Toelichting van de school

65 leerlingen en 8 leerkrachten heten u welkom. We werken met 4 combinatieklassen. In deze combinatieklassen wordt door twee groepsleerkrachten op wisselende dagen lesgegeven. In de combinatieklassen zitten 14 - 26 leerlingen. De Prins Johan Frisoschool heeft als missie: "Ieder kind telt". Samen ontdekken we zijn / haar talenten en ontwikkelen we mogelijkheden in hoofd, hart en handen om die talenten te laten groeien. We werken in de groepen 5 - 8 met Chromebooks  - Touch screen - voor rekenen vanuit "Snappet" met de basisleerstof van methode  "Pluspunt".  Onze taalmethode 'Staal' hebben we nu drie jaar. Binnen deze methode werken leerlingen met werkboeken. De kleuters leren begrippen en vaardigheden via de methode "Onderbouwd". In groep 3 leren we lezen via de methode 'KIM'. Kortom: Een vooruitstrevende school, met nieuwe methoden en oog voor het kind. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind telt
  • Gezonde school.
  • Engelse les vanaf groep 1
  • Zorg op maat
  • ICT vaardig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022 - 2023 zijn we gestart met 63 leerlingen. Dit schooljaar is de instroom van leerlingen hoger dan de uitstroom. Aan het eind van het schooljaar hebben we meer dan 70 leelingen. We hebben de leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. In de combinatiegroep 1 en 2 zitten 25 leerlingen, in de combinatiegroep 3 en 4 zitten 15 leerlingen, in de combinatiegroep 5 en 6 zitten 14 leerlingen en tot slot in combinatiegroep 7 en 8 zitten 14 leerlingen.

Elke combinatiegroep heeft twee leerkrachten. Ze werken op wisselende dagen in een vast jaarrooster.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De activiteitenkalender 2022 - 2023 is toegevoegd aan de Vensters pagina 'handige informatie voor ouders'

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven