Openbare Basisschool Zandloper

Schoolstraat 15 1831 CC Koedijk (Gem. Alkmaar)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Zandloper
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Zandloper
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Zandloper
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Zandloper
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Zandloper

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Zandloper is gevestigd in een gezellig gebouw omgeven door ruime speelpleinen en veel groen, in Koedijk (gemeente Alkmaar).
Een ervaren en enthousiast team biedt hier dagelijks onderwijs aan gemiddeld 235 leerlingen. 
Samen met betrokken ouders zorgt het team, dat De Zandloper een school is, waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en waar zij alle  mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen. 
Op deze site vindt u uiteenlopende informatie over De Zandloper. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Wilt u meer weten van ons onderwijs, kijkt u dan op: www.obszandloper.nl Hier vindt u ook de "Schoolgids" en het "Schoolplan".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier
  • veiligheid
  • persoonlijke ontwikkeling
  • optimale ontwikkelkansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor de komende jaren is een stijging te zien van instroom in de onderbouw, waarmee stabiliteit van het leerlingaantal is gewaarborgd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Zandloper heeft de tussenschoolse opvang geregeld met kinderdagverblijf Broer Konijn. De medewerkers zijn goed opgeleid en hebben allen een verklaring omtrent het gedrag.

Daarnaast kunt u zelf opvang afnemen voor- en na schooltijd; ook tijdens studiedagen en vakanties kan de opvang verzorgd door de BSO Broer Konijn. Wij werken samen met Broer konijn in onze pedagogische afstemming en rondom de organisatie. 

Inschrijven voor de basisschool doet u bij op de school.
Inschrijven voor de BSO doet u bij Broer Konijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven