Meester Gijbelsschool

Steenselseweg 8 5511 AG Knegsel

  • Schoolfoto van Meester Gijbelsschool
  • Schoolfoto van Meester Gijbelsschool

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Meester Gijbels is de enige school in Knegsel. Het is een kleine school, waar kinderen persoonlijke aandacht krijgen. We willen alle kinderen uit het dorp een fijne schooltijd bieden. De school heeft aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, waardoor er een prettig klimaat heerst. Kinderen komen graag naar school. De school heeft veel actieve ouders die zich betrokken voelen en heel tevreden zijn over het onderwijs.
Het onderwijs wordt in thema's aangeboden, waardoor de betrokkenheid van de kinderen hoog is. Leren gaat dan gemakkelijk. De opbrengsten zijn op orde.
De school heeft een Kinderraad. De kinderen van de Kinderraad zijn gekozen door hun groepsgenootjes. Zij mogen voorstellen doen en meedenken over de schoolregels, activiteiten, de inrichting van het nieuwe schoolplein en nog veel meer. Democratie in het klein.
De verbinding tussen de school en het dorp vinden we belangrijk. In de nieuwe brede school, Multifunctionele Accommodatie (MFA) Knegsel, zullen we nog meer samenwerken met de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de muziekvereniging, de sportclubs en het gemeenschapshuis. We zien dat als een kans op betere samenwerking met de gemeenschap. De komende jaren moet deze samenwerking vorm gaan krijgen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Betrokken
  • Hedendaags
  • Kwalitatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal zal de komende jaren, volgens een prognose van de gemeente (2019), rond de 110 zijn. Op 1 oktober 2021 hadden we 101 leerlingen. Ook als het aantal leerlingen wat zou zakken betekent dat niet dat de school zal gaan sluiten. Voor de gemeente Eersel en schoolbestuur Veldvest staat vast dat de school voor Knegsel behouden moet blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven