cbs De Molenvliet

Graaf Florisstraat 1 A 4791 CA Klundert

 • We vinden het heel belangrijk om samen te spelen en samen te werken.
 • Iedereen doet ertoe!
 • Soms heb je meer uitdaging nodig.
Voor die leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben we een ochtend in de week de plusklas.
 • Werkgeluk voor leerlingen en leerkrachten!
 • Leesplezier en leesbeleving stimuleren we dagelijks door bijvoorbeeld groepsdoorbrekend lezen en voorlezen in andere groepen.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van Stichting De Waarden. Vanuit onze christelijke normen en waarden bieden wij onze leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving, zodat zij zich maximaal kunnen ontplooien. We stellen op een positieve wijze hoge maar reële doelen aan onze leerlingen op cognitief en sociaal niveau. Onze school is een afspiegeling van de maatschappij en wil een plek zijn waar kinderen samen leren, samen spelen en zich voorbereiden op hun toekomst.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in wie we zijn en waar we voor staan en gaan. De gegevens zijn o.a. afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting. Zo biedt deze website u betrouwbare informatie over onze prestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Protestants-Christelijk
 • Zorgzaam
 • Voor nu en later
 • Professioneel
 • Samenwerkend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal blijft de komende jaren stabiel, ondanks krimp in de regio. 
Er is zelfs sprake van een lichte stijging.
Ouders kiezen bewust voor onze school door de aandacht, leerlingbegeleiding, identiteit, saamhorigheidsgevoel, positieve en laagdrempelige sfeer en de ligging in de wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8.15 u gaat het schoolplein open. Vanaf 8.20 u kunnen de leerlingen naar hun lokaal. Om 8.30 uur starten alle lessen.

Volgens het rooster hebben alle groepen een moment pauze. De kinderen en leerkrachten eten fruit en drinken iets en gaan even naar buiten.

Om 12 uur eindigt de ochtend. Kinderen die niet thuis eten, mogen tegen betaling overblijven. De leerlingen lunchen in hun eigen groep onder toezicht van de leerkracht. Daarna gaan ze naar buiten. Daar houden 2-3 overblijfkrachten toezicht op alle leerlingen die overblijven.

Om 13.15 u start het middagprogramma en om 15.15 uur is de school uit.

Op woensdagen geldt een andere eindtijd. Deze dag eindigt voor de leerlingen om 12.30 u. Zij zijn 's middags vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven