SBO Het Palet

Mauritsweg 20 4791 JL Klundert

Schoolfoto van SBO Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Respectvol
  • Passend
  • Geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen op Het Palet eten op school. Tussen 12.00 en 12.40 uur eten kinderen met de groepsleerkracht een boterham en spelen zij buiten.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Vanuit het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek voor iedere leerling. Onder het motto ‘Zorg dat het past’ wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt aan de invoering van passend onderwijs. De belangrijkste taak hierbij is dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke ondersteuning of een andere plaats in het onderwijs. Het samenwerkingsverband wijst hierbij op basis van een ondersteuningsplan budgetten en deskundigheid toe. Dit ondersteuningsplan is te raadplegen op de site van het samenwerkingsverband.    

Elk schoolbestuur heeft een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk. SBO Het Palet is een goede samenwerkingspartner in de gemeente Moerdijk en omstreken. Als enige SBO in de gemeente hebben we nauwe contacten met reguliere basisscholen in en uit de omgeving van de gemeente. Naast contacten met reguliere scholen onderhouden we ook contacten met diverse (jeugd)zorgaanbieders en behandelaars. 

Als de basisschool niet volledig tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, kan er een aanvraag gedaan worden voor plaatsing op SBO dan wel SO. De Multidisciplinaire Commissie (MDC) bepaalt of een leerling naar het SBO dan wel REC 3 of 4 mag. Aanvragen verlopen vanuit de basisschool, via het bestuur naar deze commissie.

Terug naar boven