Openbare Basisschool De Cocon

't Hooft 1 4791 KB Klundert

 • Volop ruimte om heerlijk te spelen
 • Afsluiting van het schooljaar: normaal presenteren alle kinderen zichzelf met de ouders als publiek. Corona maakte dit anders.
 • Ook een bezoek aan het museum hoort erbij, om te leren over andere tijden of andere culturen.
 • Elke maand worden alle ouders uitgenodigd om te komen kijken wat de kinderen de afgelopen periode geleerd hebben op school.
 • een deel van het nieuwe schoolplein is klaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van Openbare Basisschool de Cocon in Klundert.
OBS de Cocon in Klundert is een school met ongeveer 30 leerlingen, verdeeld over 3 groepen: 1/2,3  4/ 5  en 6 /7/8. Doordat de Cocon een kleine school is, vormen we een hechte leefgemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten.

Onze groepen zijn klein, waardoor we aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind en uw kind individueel kunnen begeleiden. Dat moet ook, want úw kind is ónze zorg.
We willen ieder kind vaardigheden meegeven, waardoor met kennis, vaardigheden, omgangsvormen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid de kinderen zich volwaardig in de samenleving kunnen manifesteren. Dit alles zodat uw kind goed is voorbereid op een plaats in de snel veranderende maatschappij van morgen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en plezier
 • Respect
 • Individuele zorg en aandacht
 • verantwoordelijkheid nemen
 • Samen(werking)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Cocon is een kleine, intieme school met combinatiegroepen. Ervaren en gedreven leerkrachten geven leiding aan het leerproces.
Door de grootte van de school is het een klein team. De leerkrachten kennen alle kinderen.
Weergave

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Informatie over de mogelijkheden van opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunt u vinden op: www.kinderopvang-decocon.nl/

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven