't Getij

Oosthof 1 4587 EP Kloosterzande

Schoolfoto van 't Getij

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een dorpsschool; wij staan midden in de gemeenschap van Kloosterzande en omstreken. Dat betekent dat we meedoen aan veel activiteiten die in ons dorp (en omstreken)  worden georganiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de gemeenschap; daarom maken wij keuzes. De kinderen die onze school bezoeken hebben over het algemeen al  tijd doorgebracht op  een peutergroep. Het opleidingsniveau van onze ouders is divers te noemen. Bij de meeste kinderen is Nederlands de thuistaal. Onze ouderpopulatie is zeer betrokken bij het schoolgebeuren. Sinds een paar jaar komen er ook steeds meer kinderen in ons dorp wonen waarvan Nederlands niet de thuistaal is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven