Basisschool Mandegoud

Halsemastraat 6 B 9977 SE Kloosterburen

  • Schoolfoto van Basisschool Mandegoud
  • Schoolfoto van Basisschool Mandegoud
  • Schoolfoto van Basisschool Mandegoud

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Mandegoud in Kloosterburen.

Basisschool Mandegoud staat in Kloosterburen, een rustig dorp op het Groninger platteland. De school heeft rond de 110 leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en is in 2003 ontstaan uit een fusie van CBS Pronkjewail, OBS Pronkjewail en KBS Willibrordus. De naam Mandegoud betekent 'gezamenlijk bezit', een toepasselijke naam voor een fusieschool. We respecteren de verschillen in levensbeschouwelijke achtergrond of godsdienst van ouders en personeel. Kernwoorden hierbij zijn: respect, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid.

We verwijzen u graag naar onze website voor meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Openheid
  • Vertrouwen
  • Gelijkwaardigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven