Basisschool Ummer Clumme

Kerkveldweg 1 6343 RJ Klimmen

Schoolfoto van Basisschool Ummer Clumme

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid liet bij de afname 2019 - 2020  een mooie stijging zien.

Vanuit het tevredenheidsonderzoek kunnen we concluderen dat we als cijfer in 2020 een dikke 8 ontvangen van de leerlingen (zelfs 8.9) en het team. De ouders geven een mooie 7.8. De aandachtpunten zijn besproken binnen team en MR en daar waar mogelijk en het binnen onze invloedsfeer ligt, is er actie op gezet (zie Veiligheidsplan). 

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven