Basisschool Ummer Clumme

Kerkveldweg 1 6343 RJ Klimmen

Schoolfoto van Basisschool Ummer Clumme

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool Ummer Clumme te Klimmen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Ummer Clumme. Basisschool Ummer Clumme vormt een gemeenschap van scholen met basisschool St. Theresia te Ransdaal. Hetgeen terug te zien is in het logo van de beide scholen. De gegevens die gebruikt worden, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Op basis van de gegevens kunt u zich al een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze website www.basisscholenklimmenransdaal.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken/ overleggen
  • Inzet kwaliteit/ talent
  • Veiligheid/ geborgenheid
  • Verbonden met elkaar
  • Doorlopende ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als de meeste scholen in Nederland is het leerlingenaantal de laatste jaren wisselend. De afgelopen jaren waren voor onze school redelijk stabiel te noemen. De komende jaren zien wij weer een stijging van ons leerlingenaantal.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Voor meer informatie met betrekking tot aanmelding en toelating: zie onze website en de website van Innovo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven