OBS De Viersprong

Derksweg 22 7891 PK Klazienaveen

  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is vanwege de Corona geen Eindtoets afgenomen.
De verwijzingen zijn gedaan met behulp van de Plaatsingswijzer.

In het schooljaar 2020-2021 is de Centrale eindtoets van Cito afgenomen.

Uitstroom voortgezet onderwijs

VWO                               2 leerlingen 

HAVO                              3 leerlingen

VMBO TL t/m HAVO          2 leerlingen

VMBO TL                         3 leerlingen

VMBO KL t/m VMBO TL     1 leerling

VMBO KL                         2 leerlingen

VMBO BL met LWOO        2 leerlingen

Praktijkonderwijs             1 leerling

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het kader van ons zorgbeleid hanteren wij op school voor groep 3 t/m 8 het  (Cito) leerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. Het stelt de leerkracht in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden. In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem drie stappen: signaleren, analyseren en handelen.
Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten per groep samen met de interne begeleider de groepsresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen worden minimaal nog drie jaar gevolgd in het VO.
Hiermee krijgen/houden we zicht op onze verwijzingen.
We staan in nauw contact met de VO-scholen.
Zij leveren de voortgang van onze oud-leerlingen aan, zodat we dit kunnen monitoren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven