OBS De Viersprong

Derksweg 22 7891 PK Klazienaveen

  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is vanwege de Corona geen Eindtoets afgenomen.
De verwijzingen zijn gedaan met behulp van de Plaatsingswijzer.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het kader van ons zorgbeleid hanteren wij op school voor groep 3 t/m 8 het  (Cito) leerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. Het stelt de leerkracht in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden. In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem drie stappen: signaleren, analyseren en handelen.
Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten per groep samen met de interne begeleider de groepsresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen worden minimaal nog drie jaar gevolgd in het VO.
Hiermee krijgen/houden we zicht op onze verwijzingen.
We staan in nauw contact met de VO-scholen.
Zij leveren de voortgang van onze oud-leerlingen aan, zodat we dit kunnen monitoren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven