OBS De Viersprong

Derksweg 22 7891 PK Klazienaveen

  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Obs De Viersprong

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het gedeelte van Klazienaveen waarin de Viersprong staat bestaat voor het overgrote deel uit koopwoningen. Qua opleiding en beroepsniveau hebben de meeste leerlingen ouders uit het middelbaar beroepsniveau.

Onze leerlingen vragen om veel begeleiding en structuur. Daarnaast is er in het aanleren van kernvaardigheden binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling voor ons als school ook een rol weggelegd. Een goede basis leggen m.b.t. de sociale kernvaardigheden is van essentieel belang om tot leren te kunnen komen. We krijgen over het algemeen steeds meer kinderen die een hogere intellectuele uitdaging nodig hebben. Daar dient in het onderwijsleerproces rekening mee te worden gehouden. Naast de reguliere methoden gebruiken we Levelwerk om de kinderen een grotere uitdaging te bieden. We moeten in de komende jaren gaan bekijken of dit voldoende is. De groep meer- en hoogbegaafde kinderen moeten we, evenals de andere kinderen, op maat kunnen bedienen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. 

Gedurende 16 uur per week, verdeeld over 4 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters. Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.
De voorschool wordt aangeboden door de Wiebelboot http://www.wiebelboot.nl

Daarnaast biedt de Wiebelboot ook naschoolse opvang aan op de Viersprong (tot 18:00 uur). In de vakanties zijn er, op aanvraag,ook mogelijkheden voor BSO door de Wiebelboot op de Viersprong.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door de inwerking treding van de AVG krijgt u als ouders meer mogelijkheden om voor uw privacy rechten op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) valt ook onder de AVG want zij legt ook persoonsgegevens van leerlingen en van u als wettelijke vertegenwoordiger, vast. Middels een brief vragen wij u toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal die door ons, of in opdracht van de school wordt gemaakt. Het kan echter voorkomen, dat andere ouders foto’s of video’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar géén invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven ofwel op een later moment uw toestemming weer intrekken. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter gebruikt en gedeeld worden.

Terug naar boven