Openbare Basisschool De Spil

Voeghoutenstraat 23 7891 LA Klazienaveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spil

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op SchoolVensters van o.b.s. de Spil in Klazienaveen.

'Wij vinden dat kinderen de spil van de toekomst zijn.'

De Spil is een openbare basisschool in Klazienaveen waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing, sekse, nationaliteit, of sociale achtergrond. Het motto van de school verwijst naar het logo: “De  kinderen zijn de spil van de toekomst”. Onze missie richt zicht op ontdekkend leren. Op deze manier willen wij het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten. Wij willen de leerlingen uitdagen in een (taal) rijke leeromgeving, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierbij een coach die de leerlingen in hun leerproces begeleiden, waardoor de leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. De kernwaarden van waaruit de leerkrachten werken zijn: verantwoordelijkheid, respect, betrokken, plezier en betrouwbaar.

Ons schoolgebouw heeft ruime lokalen en veel extra ruimte. Rondom het schoolplein is een hek geplaatst, waardoor er een veilige en uitdagende speelruimte is voor alle kinderen van de school. Tevens grenst onze school aan een uitgebreid winkelcentrum en beschikt de wijk over sportvelden, een sporthal en een overdekt zwembad

Om een korte impressie van onze school te krijgen kunt u  2 filmpjes  bekijken door hier en hier te klikken:

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Betrokken
  • Plezier
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

O.B.S. de Spil laat een lichte daling zien van leerlingenaantallen. Dit zal in de komende jaren ook zo doorgaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven