Openbare basisschool De Planeet

Horizon 76 7891 CV Klazienaveen

 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs de Planeet te Klazienaveen.

'De school waar de kinderen de wereld van de toekomst laten draaien'

De Planeet is een openbare basisschool in Klazienaveen waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing, sekse, nationaliteit, of sociale achtergrond. Het motto van de school verwijst naar het logo: “de school waar de kinderen de wereld van de toekomst laten draaien”. Onze missie richt zicht op ontdekkend leren. Op deze manier willen wij het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten. Wij willen de leerlingen uitdagen in een (taal) rijke leeromgeving, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierbij een coach die de leerlingen in hun leerproces begeleiden, waardoor de leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. De kernwaarden van waaruit de leerkrachten werken zijn: verantwoordelijkheid, respect, betrokken, plezier en betrouwbaar.

De school is ruim opgezet en beschikt over een groot omheind speelplein met aangrenzend een speelveld. Tevens grenst onze school aan een uitgebreid winkelcentrum en beschikt de wijk over sportvelden, een sporthal en een overdekt zwembad.

In de school is een kinderopvang gevestigd, genaamd Kinderopvang Klazienaveen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Respect
 • Betrokken
 • Plezier
 • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Planeet heeft in de afgelopen jaren een daling in leerlingenaantal gehad, maar stijgt nu weer in leerlingenaantal. De verwachting is dat het leerlingenaantal stabiel blijft.

Onze huidige leerlingen wonen in de buurt van de school en we verwelkomen de (bijna) 4 jarigen graag in onze kleutergroep!

Voor die tijd kunnen kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden gebruik maken van Voorschool Spil. Deze voorschool wordt verzorgd door Stichting Peuterwerk. Neemt u eens een kijkje op de website http://stichtingpeuterwerk.nl

Voor informatie over onze school en de inschrijfmogelijkheden, kunt u het beste contact opnemen met onze locatiedirecteur Martine Nijboer-Kiewiet. U kunt haar bereiken op tel:0591 390162 of via email: loctieleider@obs-planeet.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1, 2, 3 en 4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sponsoring

Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten en leerlingen - en via de leerlingen hun ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. Sponsoring kan een uitkomst bieden voor het te kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar er zijn ook risico's aan verbonden. De leerlingen zijn immers een kwetsbare, eenvoudig te beïnvloeden groep.

Op onze school is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen.                                                                  Deze uitgangspunten zijn:

 • de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 
 • de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen
 • de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.

Daarnaast behoudt de school zich het recht om vanwege school specifieke redenen sponsoring te weigeren. In geval van twijfel besluit de locatiedirecteur of sponsoring wel of niet geaccepteerd wordt.

Terug naar boven