Openbare basisschool De Planeet

Horizon 76 7891 CV Klazienaveen

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs de Planeet te Klazienaveen.

'De school waar de kinderen de wereld van de toekomst laten draaien'

De Planeet is een openbare basisschool in Klazienaveen waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing, sekse, nationaliteit, of sociale achtergrond. Het motto van de school verwijst naar het logo: “de school waar de kinderen de wereld van de toekomst laten draaien”. Onze missie richt zicht op ontdekkend leren. Op deze manier willen wij het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten. Wij willen de leerlingen uitdagen in een (taal) rijke leeromgeving, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierbij een coach die de leerlingen in hun leerproces begeleiden, waardoor de leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. De kernwaarden van waaruit de leerkrachten werken zijn: verantwoordelijkheid, respect, betrokken, plezier en betrouwbaar.

De school is ruim opgezet en beschikt over een groot omheind speelplein met aangrenzend een speelveld. Tevens grenst onze school aan een uitgebreid winkelcentrum en beschikt de wijk over sportvelden, een sporthal en een overdekt zwembad.

In de school is een kinderopvang gevestigd, genaamd Kinderopvang Klazienaveen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Betrokken
  • Plezier
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Planeet heeft in de afgelopen jaren een daling in leerlingenaantal gehad, maar stijgt nu weer in leerlingenaantal. De verwachting is dat het leerlingenaantal stabiel blijft.

Onze huidige leerlingen wonen in de buurt van de school en we verwelkomen de (bijna) 4 jarigen graag in onze kleutergroep!

Voor die tijd kunnen kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden gebruik maken van Voorschool De Spil. Deze voorschool wordt verzorgd door Stichting Peuterwerk. Neemt u eens een kijkje op de website http://stichtingpeuterwerk.nl

Voor informatie over onze school en de inschrijfmogelijkheden, kunt u het beste contact opnemen met de school op telefoonnummer: 0591 390162 of via email: loctieleider@obs-planeet.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
26
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1, 2, 3 en 4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven