OBS Klazienaveen

Van Echtenstraat 26 7891 LM Klazienaveen

Schoolfoto van OBS Klazienaveen

In het kort

Toelichting van de school

Obs Klazienaveen is een school ontstaan uit een fusie van obs De Spil, obs De Planeet en obs De Viersprong. Op 29 augustus zijn we gestart in een nieuw schoolgebouw pal naast het Esdal college in Klazienaveen. 

Ieder kind staat centraal en moet zich veilig voelen. We kijken kindgericht en proberen het kind zo ver mogelijk te laten komen in zijn of haar ontwikkeling. Kinderen leiden we op tot wereldburgers. 

Onze missie richt zicht op ontdekkend leren. Op deze manier willen wij het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten. Wij willen de leerlingen uitdagen in een (taal) rijke leeromgeving, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierbij een coach die de leerlingen in hun leerproces begeleiden, waardoor de leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces.

De kernwaarden van waaruit de leerkrachten werken zijn: verantwoordelijkheid, respect, betrokken, plezier en betrouwbaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen vragen om veel begeleiding en structuur. Daarnaast is er in het aanleren van kernvaardigheden binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling voor ons als school ook een rol weggelegd. Een goede basis leggen m.b.t. de sociale kernvaardigheden is van essentieel belang om tot leren te kunnen komen. We zien veel verschillende leerlingen onze school bezoeken. Dat vraagt om verschillende instructie behoeften van de leerlingen. Door middel van duidelijk instructie en werk op maat proberen we iedere leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden en te helpen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. 

Gedurende 16 uur per week, verdeeld over 4 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters. Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.
De voorschool wordt aangeboden door de Wiebelboot http://www.wiebelboot.nl

Daarnaast biedt de Wiebelboot ook naschoolse opvang aan op obs Klazienaveen (tot 18:00 uur). In de vakanties zijn er, op aanvraag, ook mogelijkheden voor BSO door de Wiebelboot op obs Klazienaveen.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven