Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen

Kopermolenweg 8 7382 BP Klarenbeek (Gem. Voorst)

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben maken gebruik van een invalpool (IJsselpool) of proberen het intern op te lossen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben dit jaar de volgende groepen:

groep 1 

groep 2

groep 4

groep 5/6 

groep 6/7

groep 8

groep 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We hebben extra ondersteuning, uitgevoerd door een vrijwilliger.

daarnaast hebben wij elke vrijdagmiddag een plusgroep voor een verrijkend aanbod.

kinderen worden hiervoor genomineerd.

daarnaast hebben we als extra aanvulling nog een plusklas, samen met 4 andere scholen,

voor een meer gespecialiseerd aanbod.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven