Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen

Kopermolenweg 8 7382 BP Klarenbeek (Gem. Voorst)

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kopermolen

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Kopermolen is een gezellige basisschool midden in de mooie natuur van Klarenbeek. We hebben ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 7 basisgroepen.

Wij staan voor gedegen lessen in taal en rekenen en een breed aanbod van leeractiviteiten op het gebied van samen leren, onderzoekend leren en cultuur. We willen bereiken dat iedere leerling die kennis en vaardigheden kan verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, nieuwsgierig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in de veranderende samenleving.

We zeggen dan ook dat onze kinderen… Leren door denken en doen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig leerklimaat
  • Onderzoekend leren
  • Doelgericht leren
  • Natuurlijk leren
  • Coöperatieve werkvormen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven