Basisschool de Blieken

Klaverbladstraat 1 3286 VR Klaaswaal

Schoolfoto van Basisschool de Blieken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van openbare basisschool De Blieken. Dit venster biedt u een overzicht van de resultaten en andere kenmerken van de school. De gegevens zijn afkomstig uit DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. 

Sinds mei 2017 vormt De Blieken samen met kinderopvang SKOC en peuterspeelzaal 't Haventje een kindcentrum. Voor onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar bent u bij De Blieken aan het juiste adres.

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op OBS De Blieken op 15 januari 2019 beoordeeld. Zij hebben De Blieken de waardering GOED toegekend. Ook de inspecties van peuterspeelzaal en kinderopvang door de GGD zijn prima in orde.

De school doet haar best de informatie op dit venster zo up-to-date mogelijk te houden. Kijkt u ook eens op onze website www.blieken.nl

Graag tot ziens bij kindcentrum De Blieken!

Selma Klein
directeur De Blieken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • HART
  • Positief
  • Adaptief
  • Betrokken
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Blieken is een openbare basisschool in het dorp Klaaswaal (gemeente Cromstrijen). De meeste leerlingen komen uit het dorp zelf of de omliggende dijken en/of buurtschappen.

Het aantal kinderen dat in Klaaswaal en omgeving wordt geboren is de laatste jaren gedaald. Ondanks dat stijgt het leerlingenaantal op De Blieken.

Op dit moment heeft de school vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen. De school heeft de mogelijkheid om een aantal dagdelen groepen te splitsen en zo afzonderlijk les te kunnen geven. Met elkaar wordt goed geanalyseerd welke groep bij welk vak extra ondersteuning nodig heeft.

Rond de school is er veel groen en veel ruimte om te spelen, zowel voor de jongste als voor de oudste kinderen.
Voor de allerjongste kinderen van het kinderdagverblijf is een aparte buitenspeelruimte.

Weergave

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Stichting Tussenschoolse Opvang Cromstrijen verzorgt de overblijf op De Blieken.
De voor- en naschoolse opvang is onderdeel van ons kindcentrum. De BSO bevindt zich in hetzelfde gebouw aan de Klaverbladstraat. Inschrijven voor de BSO gaat via SKOC.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven