Christelijke Basisschool De Vliet

Berkenlaan 16 3286 XC Klaaswaal

  • De kinderen werken hier zelfstandig
  • Groep 6/8 krijgt een gastles graffiti. Thema: de watersnoodramp
  • Groep 1/2 speelt buiten met lekker veel materiaal. Construerend spelen, heerlijk!
  • Deze mensen werken op onze school.
  • Wel leren de kinderen ook 21eeuwse vaardigheden zoals programmeren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op SchoolVenster! Leuk dat u op internet gezocht heeft naar onze school. Op dit Venster leest u van alles over De Vliet. De informatie is door de inspectie aangeleverd en door ons aangevuld. Het doel is u te informeren over het onderwijs op onze school en u te helpen een oordeel te vormen.

Over veel zaken zijn wij tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom proberen we kritisch te blijven kijken naar wat we doen. U kunt linken naar onze Schoolgids om te lezen aan welke verbeteringen we werken en wat we de komende jaren gaan aanpakken: Bezoek onze website

Veel leesplezier!

Het team van CBS De Vliet

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen doelbewust
  • Eigenaarschap
  • Vrijheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven