Openbare Daltonschool Het Palet

Jacob Catsstraat 2 A 4041 XV Kesteren

  • Leren plannen en organiseren begint al in groep 1. Je ziet hier twee leerlingen voor het planbord.
  • Het is fijn als je leert samenwerken met anderen. Voor nu en voor later.
  • Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen werk, maar ook voor elkaar. Het is leuk om je steentje bij te kunnen dragen!

Het team

Toelichting van de school

Ons kleine, diverse team is positief ingesteld en wil het beste voor de leerlingen. De sfeer waarin we werken is open, professioneel en betrokken. Elkaar zien is belangrijk, want op zo’n kleine school doen we alles met elkaar en dragen we samen de verantwoordelijkheid. Ook na de lessen ontmoeten we elkaar weer. Dan werken we bijvoorbeeld aan kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt altijd in een open sfeer, waarbij niet alleen de ontwikkeling van onze leerlingen aandacht krijgt maar ook die van onszelf.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien de groepsleerkracht verlof heeft, wordt er, afhankelijk van de lengte van het verlof, bekeken of we de vervanging intern- of extern kunnen oplossen. Onze school werkt samen met IPPON, een invalpool uit onze regio. We proberen zoveel mogelijk een beroep te doen op, voor de leerlingen, bekende gezichten, maar dit is niet altijd mogelijk.

Door schaarste is vervangen in het afgelopen jaar niet altijd mogelijk gebleken. We zoeken in dergelijke gevallen steeds op nieuw naar passende oplossingen. Uitgangspunt daarbij is dat onze leerkrachten ruimte blijven houden om zich te laten scholen en onze leerlingen onderwijs van goede kwaliteit ontvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op onze school in combinatiegroepen met een groepsleerkracht. We werken bovendien volgens een vaste dagstructuur, waardoor we sommige activiteiten makkelijk groepsoverstijgend kunnen organiseren indien dit nodig is.
Leerlingen die toe zijn aan meer verantwoordelijkheid, mogen hun eigen werkplek kiezen. Ze zijn er stilte ruimtes en kan er gewerkt worden op het leerplein. 

In 2023-2024 ziet de groepsindeling er als volgt uit:

Groep 1/2:juffrouw Corinne post

Groep 3/4: juffrouw Lucinda de Haan

Groep 5/6: juffrouw Wiepke Lenk 

Groep 7/8: juffrouw Inge Meyer

Ondersteuning: Marga vd Vendel & Merel van Arkel


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 werken met een keuzeboekje. In het keuzeboekje staan alle werkjes die de leerlingen die week kunnen doen. In groep 2 zijn er ook drie ‘moet werkjes’. Zo leert de leerling verantwoordelijkheid te nemen voor werkjes, die aan het eind van de week gedaan moeten zijn. De leerlingen geven hierbij aan welke activiteit ze gedaan hebben (door de desbetreffende dagkleur te gebruiken) en d.m.v. smileys geven ze aan hoe de activiteit is verlopen. Aan het einde van de middag kiezen de leerlingen het werkje voor de volgende dag. Ze kijken hierbij in hun keuzeboekje wat ze nog kunnen doen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Het Palet werken we met een dagstructuur. Er zijn vaste tijden voor instructies en op het planbord wordt dagelijks aangegeven wat de leerlingen op welk moment van de dag kunnen verwachten. Leerlingen werken bovendien met een dag- of weektaak. Na de instructie kan er eventueel gewerkt worden aan de weektaak

Leerlingen komen tussen 8.20u en 8.30u binnen en beginnen direct met een taakje. Dat noemen we 'Binnen is beginnen'. De ochtenden worden voornamelijk besteed aan taal, schrijven en rekenen, terwijl de middag wordt gebruikt voor wereld oriëntatie en de zaakvakken. Na de ochtend- en de middagpauze hebben we een lees-je-rijk moment. Alle leerlingen zijn dan aan het lezen en de chromebooks zijn dicht. Op maandag en vrijdag wordt er gegymd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de school gaat een leerkracht zich ontwikkelen tot gedragsspecialist. 

Tevens zullen wij ons gaan ontwikkelen op het gebied van NT2.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven