Openbare Daltonschool Het Palet

Jacob Catsstraat 2 A 4041 XV Kesteren

  • Leren plannen en organiseren begint al in groep 1. Je ziet hier twee leerlingen voor het planbord.
  • We groeten elkaar, zijn aardig tegen elkaar en problemen zijn er om opgelost te worden. Zo gaan we met elkaar om!
  • De juf kijkt regelmatig samen met jou naar hoe het gaat. Je mag daar zelf over vertellen.
  • Het is fijn als je leert samenwerken met anderen. Voor nu en voor later.
  • Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen werk, maar ook voor elkaar. Het is leuk om je steentje bij te kunnen dragen!

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Daltonschool Het Palet in Kesteren is een Openbare Basisschool. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of achtergrond. We willen onze leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden laten ontwikkelen om later succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Voorwaarde is een positief en prettig leerklimaat

"Bij ons op school hebben we oog en oor voor elkaar binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving waardoor iedereen zichzelf kan en mag zijn."

Daltonschool Het Palet wil leerlingen maatschappelijk bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid bij brengen, vanuit de zes pijlers waarop Daltononderwijs gebaseerd is: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, efficiëntie, reflectie en borging. We zorgen dat kennis vooraf gaat aan vaardigheden. We geven les op basis van expliciet directe instructie, doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen.

Onze missie: Elk kind heeft recht op goed onderwijs en goede zorg!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Vreedzame School
  • Kennis staat centraal
  • Vakmanschap leerkrachten
  • gestructureerde leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare Daltonschool Het Palet in Kesteren is een dorpsschool met ongeveer 74 leerlingen.

Als openbare school staat Openbare Daltonschool Het Palet open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen.
 
“Bij ons op school hebben we oog en oor voor elkaar binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving waardoor iedereen zichzelf kan en mag zijn.”

Er zijn op dit moment vier combinatiegroepen: Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6 en Groep 7/8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven