Openbare Daltonschool Het Palet

Jacob Catsstraat 2 A 4041 XV Kesteren

  • Leren plannen en organiseren begint al in groep 1. Je ziet hier twee leerlingen voor het planbord.
  • Het is fijn als je leert samenwerken met anderen. Voor nu en voor later.
  • Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen werk, maar ook voor elkaar. Het is leuk om je steentje bij te kunnen dragen!

In het kort

Toelichting van de school

Het Palet in Kesteren is als openbare Daltonschool met 62 leerlingen een brede afspiegeling van de samenleving, want iedereen is hier welkom. Via het ruimtelijke schoolplein kom je ons lichte schoolgebouw binnen op het leerplein. Hieraan liggen de lokalen van onze vijf (combinatie)groepen. Je ziet hier leerlingen instructie volgen en zelfstandig werken aan hun weektaak. Op andere leerplekken in de school tref je onder- en bovenbouwleerlingen aan die samen lezen, of groepjes leerlingen die samenwerken aan een project. Samenwerken, reflecteren en werken aan eigen leerdoelen vinden we belangrijk.

"Bij ons op school hebben we oog en oor voor elkaar binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving waardoor iedereen zichzelf kan en mag zijn."

We zorgen dat kennis vooraf gaat aan vaardigheden. We geven les op basis van expliciet directe instructie, doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen.

Onze missie: Elk kind heeft recht op goed onderwijs en goede zorg!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gestructureerde leeromgeving
  • Dalton
  • Kennis staat centraal
  • Vakmanschap leerkrachten
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare Daltonschool Het Palet in Kesteren is een dorpsschool met ongeveer 62 leerlingen.

Als openbare school staat Openbare Daltonschool Het Palet open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen.
 
“Bij ons op school hebben we oog en oor voor elkaar binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving waardoor iedereen zichzelf kan en mag zijn.”

Er zijn op dit moment 4 groepen: Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8. Op vrijdag werken de groepen meer samen en hebben we de combinatie van Groep 1/2, 3/4 en 5/6/7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven