Hervormde Basisschool De Wegwijzer

Nedereindsestraat 27 D 4041 XE Kesteren

  • We werken met tablets, digitale borden en een goed ingericht ICT lokaal. De moderne techniek staat ten dienste van het onderwijs.
  • Niet over het kind praten, maar met het kind.
  • Duidelijke regels en heldere afspraken.
  • Betrokken ouders, proactieve communicatie en samen groeien in het belang van iedereen en tot eer van God.
  • De Bijbel als grondslag en als norm.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging via Talentenpool ECM dialoog of intern

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Wegwijzer kiezen we heel bewust voor het klassieke en beproefde leerstofjaarklassensysteem. We delen de kinderen dus zoveel mogelijk in op leeftijd. Dat is voor de leerlingen en leerkrachten duidelijk en overzichtelijk. In het belang van het kind differentieren we wel. Dat kan betekenen dat een kind doubleert of juist een klas overslaat. Maar tijdens de lessen werkt iedere leerkracht met niveaugroepen. Dat gebeurt tijdens de instructie en verwerking.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

zie schoolondersteuningsplan

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven