Hervormde Basisschool De Wegwijzer

Nedereindsestraat 27 D 4041 XE Kesteren

  • Niet over het kind praten, maar met het kind.
  • Duidelijke regels en heldere afspraken.
  • Betrokken ouders, proactieve communicatie en samen groeien in het belang van iedereen en tot eer van God.
  • De Bijbel als grondslag en als norm.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het venster van de Hervormde basisschool De Wegwijzer in het prachtige Betuwse Kesteren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen groeien
  • Orde, regels en rust
  • Leerstofjaarklassensysteem
  • De Bijbel, onze grondslag
  • Ervaren en stabiel team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen zijn op woensdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij. De groepen 1-4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. Buitenschoolse opvang (voor, na schooltijd en in de vakanties) is met een externe aanbieder geregeld. Uiteraard kunnen de kinderen tussen de middag overblijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven