Christelijke Basisschool Het Kompas

Joost van den Vondelstraat 1B 4041 XJ Kesteren

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Op Het Kompas wordt eigentijds en goed onderwijs gegeven. In de onderbouw bieden we beredeneerd en themagericht onderwijs waarin kinderen lerend spelen. In de midden- en bovenbouw is een sterke focus op de kernvakken (taal, lezen en rekenen) waarbij we optimaal gebruik maken van de lestijd. 

Op deze schoolpagina kunt lezen waar onze school voor staat en waarop u ons mag aanspreken. Wij vertellen hoe wij onze doelstellingen inhoud geven, de methoden die wij daarvoor gebruiken en hoe we met elkaar om willen gaan. 

We werken vanuit onze slogan: 'Wijzer naar de toekomst'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • (Leer)passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op Het Kompas is stabiel. Op de laatste teldatum noteerde de school 219 leerlingen. In het schooljaar 2023-2024 werken we met drie klassen in de onderbouw (kleutergroepen) en zes klassen in de midden- en bovenbouw.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is vanaf 08.20 uur open voor zowel kinderen als ouders. In de kleutergroepen zijn de ouders van harte welkom in de klas tijdens de start van de dag. De kleuters zullen zoals gebruikelijk beginnen met de spelinloop, waarbij ouders de mogelijkheid hebben om mee te kijken. Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt dat ouders mee naar binnen mogen en afscheid nemen bij de deur van het klaslokaal. Om 08.30 uur starten de lessen.

Alle kinderen pauzeren op de lange dagen tweemaal op een dag. In de ochtend eten en drinken de kinderen kort en spelen zij buiten. Tussen de middag lunchen de kinderen op school in hun eigen lokaal en spelen zij buiten. Bij de pauzemomenten is altijd een medewerker van school aanwezig.

Kinderen nemen hun eigen lunch en ‘tien-uurtje’ mee. Er zijn koelkasten op school waar bekers en lunch in bewaard blijven. We streven naar een zo gezond mogelijke leefstijl. Dit betekent dat we u vragen om uw kind fruit/gezonde drank/brood mee te geven en geen snoep, frisdranken en dergelijke. Kinderen bepalen zelf of ze voldoende hebben gegeten. Signaleren we een eetprobleem dan communiceren we dit met ouders. 

Het uitgangspunt is dat alle kinderen in de pauzes naar buiten gaan om een frisse neus te halen en te spelen.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven