Christelijke Basisschool Het Kompas

Joost van den Vondelstr 1 B 4041 XJ Kesteren

  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen goed onderwijs bieden, opvoeden en begeleiden in een positieve sfeer, dáár staat het enthousiaste team van groepsleerkrachten van CBS Het Kompas voor. Al onze inspanningen zijn er op gericht om uw kind een onvergetelijke tijd te bezorgen op onze school!

In ons SchoolVenster kunt u belangrijke gegevens vinden over onze school. Wilt u meer weten over CBS Het Kompas? Neem dan een kijkje op onze website www.kompaskesteren.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven