PCB de Rank

Molenstraat 50 5315 AB Kerkwijk

  • De opa's en oma's mogen een dagje meedoen.
  • Schoolmarkt aan het einde van het schooljaar.
  • Met de hele school naar de Drunense duinen.
  • Lezen in de schoolbieb.
  • Iets lekkers maken op de creamiddag.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool ‘De Rank’ is een kleine basisschool voor protestants-christelijk onderwijs in Kerkwijk.

Onze school kenmerkt zich door:

– heldere christelijke identiteit

– kleine klassen (15 – 20 leerlingen per klas)

– voorschool met VVE (2 – 4 jaar) binnen de school

– goede resultaten op leergebied

– veel ruimte in en om de school met mooie voorzieningen (moderne ICT-voorzieningen (o.a. tabletonderwijs) en mooie speeltoestellen)

– persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij alle leerlingen en ouders

– continu-rooster

– veel aandacht voor leerlingen die meer hulp nodig hebben en voor leerlingen die meer aan kunnen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven