Kindcentrum De Morgenster

Vloedstraat 15 4321 AM Kerkwerve

  • Bomen planten in de schooltuin.
  • Buitelessen worden bij ons regelmatig gegeven, voor verschillende vakken.
  • Samen spelen in hoeken
  • Om soep te koken moeten we kunnen rekenen.
  • Taarten bakken met zand.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 zijn bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 tevredenheidspeilingen afgenomen via de vragen van Vensters. 

De leerlingen zijn tevreden en voelen zich veilig in het kindcentrum. 

We zijn blij dat de kinderen aangeven zich fijn te voelen op school en dat ze hier veel leren en goed geholpen worden.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart-april 2022 is er onder de ouders een tevredenheidspeiling afgenomen. 

Het is heel fijn dat ouders tevreden zijn over het gebeuren in en om de school. 
Een enkele ouder heeft een aandachtspunt aangegeven en daar gaan wij zeker mee aan de slag. Dit is een onderdeel van ons jaarplan.

In 2024 wordt er bij de ouders/verzorgers weer een tevredenheidspeiling afgenomen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven