Kindcentrum De Morgenster

Vloedstraat 15 4321 AM Kerkwerve

  • Bomen planten in de schooltuin.
  • Buitelessen worden bij ons regelmatig gegeven, voor verschillende vakken.
  • Samen spelen in hoeken
  • Om soep te koken moeten we kunnen rekenen.
  • Taarten bakken met zand.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum De Morgenster te Kerkwerve.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de wijze waarop wij de ontwikkeling en het onderwijs aan de kinderen organiseren en verzorgen, wat wij belangrijk vinden en het  geeft de resultaten van ons kindcentrum weer. De gegevens zijn afkomstig van onszelf, als kindcentrum, DUO en de Inspectie. Wij hebben, waar mogelijk, bij de cijfers en de feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en statische gegevens van ons kindcentrum.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.demorgenster.nu 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast alle protocollen en regels over veiligheid besteden we ook aandacht aan gezondheid.
Gezond gedrag door extra te bewegen in pauzes of tijdens lessen. Zo geven we regelmatig rekenlessen buiten op het plein en door spel wordt er gerekend. De kinderen zijn heel enthousiast en het is leuk om te horen als een kind buitenadem roept "Ik heb moeilijke sommen gemaakt die ik nog nooit heb gedaan". De kinderen werken dan uit verschillende groepen samen. De rekenlessen zijn samengesteld vanuit de reken leerlijnen.

Bij gezond gedrag hoort ook gezonde voeding. We promoten dit door kinderen te wijzen om een gezond tussendoortje en gezonde lunch mee naar school te nemen.
Jaarlijks doen we mee aan het gesubsidieerde EU Schoolfruit project.

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren en hierin stimuleren we een gezonde traktatie. 
Voor ideeën en suggesties over gezonde traktaties, tussendoortjes en lunch verwijzen we u naar http://www.gezondtrakteren.nl/ 

Terug naar boven