ZMLK School St Jan Baptist

Schoolstraat 81 6466 HV Kerkrade

  • St. Jan Baptist
  • St. Jan Baptist
  • St. Jan Baptist
  • St. Jan Baptist
  • St. Jan Baptist

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Enthousiasme
  • (Zelf)respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SO/VSO St. Jan Baptist is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Naast de reguliere leerling die tot het zml-onderwijs behoort, is onze school gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.                                                                                                                                                           

Onze school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een IQ lager dan 55 of een IQ in de bandbreedte van 55-70. Binnen beide bandbreedtes kennen we leerlingen die bijkomend bekend zijn met een stoornis die het leren en sociaal functioneren ernstig bemoeilijkt. Vaak in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblemen als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.  

ADL: een aantal leerlingen kent een dergelijk grotere ondersteuningsbehoefte dat een aanvullend arrangement noodzakelijk is t.a.v.: zorg, (sociale)redzaamheid (voortdurende) aansturing en begeleiding, een afgestemd eisenpakket en een afgestemde prikkelregulatie. We spreken van ondersteuningsbehoeften welke vaak individueel passend dienen te zijn.                                                                                           

ASS: binnen de school zijn leerlingen met een verstandelijk beperking en autisme waarvoor integraal onderwijs niet tot de mogelijkheden behoort. Deze leerlingen kenmerken zich door een andere wijze van informatieverwerving en -verwerking. Deze informatieverwerving en -verwerkingsproblematiek heeft zodanige grote consequenties voor het onderwijsleerproces, dat deze vorm dient te worden gegeven in een specifiek hiervoor ingerichte omgeving. Er is sprake van een ondersteuningsbehoefte die noodzaakt tot een aanvullend arrangement specifiek gericht op autisme. Voor hen wordt binnen de St. Jan Baptist volgens de visie van TEACCH vormgegeven aan het onderwijs. 

Schakel: aanvullend hierop bieden wij onderwijs aan leerlingen in een schakelgroep. Dit zijn eveneens leerlingen met de diagnose autisme en een ondersteuningsbehoefte die noodzaakt tot een aanvullend arrangement gericht op autisme. In samenwerking met Koraalgroep vangt de school ook kinderen op met een medisch dossier dan wel een fysieke beperking. Er wordt per unieke leerling bekeken of de zorg rondom dit kind geboden kan worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Toelichting niet van toepassing

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?