Basisschool De Diabolo

Mr. Absilstraat 6 6461 EX Kerkrade

  • Via de speelplaats kunt u onze school bereiken.
  • De  kinderen van groep 1 en 2 hebben een ruime speelplaats waar volop mogelijkheden zijn om te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Op basischool de Diabolo is er aandacht voor het welzijn van kinderen en krijgen ze ruimte om binnen de eigen mogelijkheid te groeien tot pro-actieve burgers. We hebben begrip voor verschillen tussen kinderen en iedereen is van harte welkom.

Er is een gezonde focus op de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling, waarbij we hoge verwachtingen hebben van de kinderen. 

We zijn een kleine school midden in het centrum waar kinderen onderwijs krijgen van gemotiveerde, bekwame professionals.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Kennis
  • Structuur
  • Verbinden
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Diabolo is een gezellige, kleine school en ligt midden in het centrum van Kerkrade. Onze kinderen komen uit de omliggende wijken. De leerlingen aantallen zijn de laatste jaren gelijk gebleven. We hebben 8 jaargroepen en de groepsgrootte is gemiddeld 25 - 27 leerlingen.

Ouders kunnen hun kind vanaf 2,5 jaar aanmelden bij ons op school. Dit kan telefonisch, per mail of via onze website www.dediabolo.nl.

Nadat u uw kind heeft aangemeld, is er een kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze visie en werkwijze op onze school en is er ruimte voor vragen. Aan het einde van het gesprek is er een rondleiding door de school. 

Nadat de leerling bij ons is aangemeld, ontvangt u drie maanden voordat de leerling 4 jaar wordt een uitnodiging voor een intake gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek worden een aantal zaken m.b.t. de ontwikkeling van uw kind besproken en krijgt u praktische informatie over de start bij ons op school. U ontvangt tijdens dit gesprek een welkomstcadeau. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders kunnen tijdens de vrije dagen en vakanties tegen betaling gebruik maken van de BSO van kinderopvang Flow.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven