Basisschool De Diabolo

Mr. Absilstraat 6 6461 EX Kerkrade

  • De hoofdingang van baisschool de Diabolo.
  • Dit is ons nieuw klimtoestel op de kleuterspeelplaats. Kinderen kunnen volop klimmen en klauteren.

In het kort

Toelichting van de school

Op basischool de Diabolo is er aandacht en begrip voor verschillen tussen kinderen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken. Dit zorgt voor zelfvertrouwen,motivatie en inzet.

De gezonde focus op de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling zien we als een belangrijke voorwaarde om leerlingen zelfredzaam te maken en kansen tot ontwikkeling te bieden.

Onze school kenmerkt zich door een sterk partnerschap tussen ouders, leerling en school. Dit is een goede basis waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde focus op kernvakken
  • Talentontwikkeling
  • Open communicatie
  • Goede zorgstructuur
  • Aandacht voor het kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Diabolo is een gezellige kleine school en ligt midden in het centrum van Kerkrade. Onze kinderen komen uit de omliggende wijken. De leerlingen aantallen zijn de laatste jaren gelijk gebleven. We hebben 8 jaargroepen en de groepsgrootte is gemiddeld 25 - 27 leerlingen.

Ouders kunnen hun kind vanaf 2,5 jaar aanmelden bij ons op school. Dit kan telefonisch, per mail of via onze website www.dediabolo.nl

Nadat u uw kind heeft aangemeld is er een kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze visie en werkwijze op onze school en is er ruimte voor vragen. Aan het einde van het gesprek is er een rondleiding door de school. 

Nadat de leerling bij ons is aangemeld ontvangt u drie maanden voordat de leerling 4 jaar wordt een uitnodiging voor een intake gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek worden een aantal zaken m.b.t. de ontwikkeling van uw kind besproken en krijgt u praktische informatie over de start bij ons op school. U ontvangt tijdens dit gesprek een welkomstcadeau. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders kunnen tijdens de vrije dagen en vakanties tegen betaling gebruik maken van de opvang van KOP (Kinder Opvang Parkstad)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven