Basisschool De Doorkijk

Singelweg 5 6467 CE Kerkrade

Schoolfoto van Basisschool De Doorkijk

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Doorkijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Onderwijsstichting MOVARE

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau. Voor de bereikbaarheid van het MOVARE-bureau verwijzen wij u naar de website van MOVARE.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geluk
  • Groei en ontwikkeling
  • Verbondenheid
  • Balans
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
358
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 hebben een vierdaagse schoolweek en hebben op vrijdag vrij. De leerlingen van groep 2 hebben merendeels een vijfdaagse  schoolweek maar hebben gemiddeld 12 vrijdagen in een schooljaar vrij. Deze dagen worden voorafgaand aan het schooljaar gepubliceerd.

Verder zijn er nog een aantal studie-(mid)dagen voor het team. Op deze dagen hebben de leerlingen vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven