Basisschool De Doorkijk

Singelweg 5 6467 CE Kerkrade

  • Schoolfoto van Basisschool De Doorkijk
  • Buiten de serieuze sporten is er ook ruimte voor gezellige behendigheidsactiviteiten.
  • Schoolfoto van Basisschool De Doorkijk
  • Schoolfoto van Basisschool De Doorkijk

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Doorkijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilige omgeving
  • gedifferentieerd werken
  • zelfstandigheid
  • samen met ouders
  • totale ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben 20 vrije dagen, verdeeld over maandagen en vrijdagen. Deze worden voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt.

De leerlingen van leerjaar 3 t/m 8 hebben op 7 van deze dagen ook vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven