Basisschool de Spoorzoeker

Plein 36 6466 GG Kerkrade

Schoolfoto van Basisschool de Spoorzoeker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Spoorzoeker. De Spoorzoeker is een Rooms Katholieke basisschool. Onze school heeft veel aandacht voor normen en waarden binnen de omgang van de kinderen onderling. Voor een kind is belangrijk dat het zich op de eerste plaats veilig en geaccepteerd voelt door de andere kinderen in de groep. Bovendien is van belang dat het kind zichzelf en de andere kinderen leert accepteren. Ouders en kinderen met andere geloofsovertuigingen zijn op De Spoorzoeker even welkom als ouders en kinderen met een Rooms Katholieke overtuiging. Van alle ouders die hun kind voor De Spoorzoeker aanmelden, wordt verwacht dat de R.-K. uitgangspunten van de school worden gerespecteerd. Alle kinderen volgen de lessen en doen mee aan projecten en vieringen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Balans
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bedraagt per 1 oktober 2022 309 leerlingen. De gemiddelde grootte van elke groep is ongeveer 22 leerlingen. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen is het beleid er op gericht om geen onverantwoord overvolle groepen te creëren. Indien de grootte van de groep een maximum heeft bereikt zullen wij adviseren om eventueel ook een naburige school te betrekken bij de oriëntatie van de schoolkeuze. Dit maximum is afhankelijk van ruimte, aantal leerlingen en de zorgproblematiek in de groep. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven