Basisschool Sint Ursula

O.L.Vrouwestraat 70 6461 BS Kerkrade

  • Ingang
  • Beeld gemaakt door oud directeur Bert Schiffelers ter gelegenheid van zijn afscheid van onze school
  • We proberen een huiselijke sfeer in onze school te scheppen zoals u overal in school kunt zien
  • Een blik in onze Plusklas waar we aandacht schenken aan o.a. filosoferen, leren leren, onderzoekend en ontwerpend leren
  • De Pittige Torens waarmee gewerkt wordt in de Plusklas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolsite PO van Basisschool St. Ursula!

Middels dit SchoolVenster bieden wij u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aanvullende informatie van de school zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare, relevante en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Daarnaast vindt u alle informatie m.b.t. onze school in de schoolgids. Natuurlijk zijn wij altijd bereid één en ander mondeling toe te lichten. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u. 

Vriendelijke groeten,

team basisschool St. Ursula 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ZORG, LIEFDE EN AANDACHT
  • RUST EN RUIMTE
  • SFEER EN WELBEVINDEN
  • BETEKENISVOL EN EIGENAARSCHAP
  • RESPECT EN VERTROUWEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepsindeling van onze school verdeelt de school in3 units. Uni1 groep 1,2 en 3, unit 2 groep 4 en 5 en unit 3 groep 6,7 en 8. In unit 1 zijn drie kleutergroepen die hetrogeen zijn;  In elke groep zitten zowel gr 1 als gr 2 leerlingen. Gedurende het hele schooljaar  stromen 4-jarigen binnen die gelijk over de 3 groepen verdeeld worden. Ze krijgen hier de tijd en de ruimte om te wennen aan de regelmaat van de schooldag. Door het tekort aan vierkante meters vloeroppervlakte(150 m2) in ons huidige schoolgebouw ligt onze “fysieke” grens in de overige groepen bij 32 leerlingen per jaargroep. De afgelopen jaren hebben wij een stabiel / groeiend aantal leerlingen en zijn wij binnen onze school genoodzaakt een wachtlijst te gebruiken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven