Basisschool Sint Ursula

O.L.Vrouwestraat 70 6461 BS Kerkrade

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Ursula
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Ursula
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Ursula
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Ursula
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Ursula

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolsite PO van Basisschool St. Ursula!

Middels dit SchoolVenster bieden wij u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aanvullende informatie van de school zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare, relevante en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Daarnaast vindt u alle informatie m.b.t. onze school in de schoolgids. Natuurlijk zijn wij altijd bereid één en ander mondeling toe te lichten. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u. 

Vriendelijke groeten,

team basisschool St. Ursula 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Talenten
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. In de onderbouw hebben wij vier groepen: groep 1, groep 1/2 en twee keer een groep 2/3. In de middenbouw hebben we groep 4 en 5 en onze bovenbouw bestaat uit groep 6, 7 en 8. Naast de basisgroepen hebben we op drie dagdelen een Crealab. In het crealab zitten kinderen vanuit de diverse groepen die extra aanbod krijgen passend bij hun meer- of hoogbegaafdheid. Deze groep wordt ook vaker bezocht door leerlingen van andere scholen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven