Basisschool Sint Ursula

O.L.Vrouwestraat 70 6461 BS Kerkrade

  • Ingang
  • Beeld gemaakt door oud directeur Bert Schiffelers ter gelegenheid van zijn afscheid van onze school
  • We proberen een huiselijke sfeer in onze school te scheppen zoals u overal in school kunt zien
  • Een blik in onze Plusklas waar we aandacht schenken aan o.a. filosoferen, leren leren, onderzoekend en ontwerpend leren
  • De Pittige Torens waarmee gewerkt wordt in de Plusklas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolsite PO van Basisschool St. Ursula!

Middels dit SchoolVenster bieden wij u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aanvullende informatie van de school zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare, relevante en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Daarnaast vindt u hier ook de achtergronden en verhalen achter de cijfers. 

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ZORG, LIEFDE EN AANDACHT
  • RUST EN RUIMTE
  • SFEER EN WELBEVINDEN
  • BETEKENISVOL EN EIGENAARSCHAP
  • RESPECT EN VERTROUWEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepsindeling van onze school verdeelt de school in onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). In de onderbouw zijn twee kleutergroepen die homogeen zijn; groep 1 met de jongste kleuters en groep 2 met de oudste kleuters. Omdat gedurende het hele schooljaar 4-jarigen instromen, fungeert de derde kleutergroep (1i) als instroomklas voor deze kinderen. Ze krijgen hier de tijd en de ruimte om te wennen aan de regelmaat van de schooldag. De leerkracht van de instroomgroep en de coördinator leerlingbegeleiding beoordelen wanneer een kleuter er aan toe is om door te stromen naar de eerste kleutergroep.Door de instroomgroep wordt de groepsgrootte in kleutergroep 1 verkleind. Door het tekort aan vierkante meters vloeroppervlakte(150 m2) in ons huidige schoolgebouw ligt onze “fysieke” grens in de overige groepen bij 32 leerlingen per jaargroep. De afgelopen jaren hebben wij een stabiel / groeiend aantal leerlingen en zijn wij binnen onze school genoodzaakt een wachtlijst te gebruiken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven