Rooms Katholieke Basisschool Monseigneur Zwijsen

Ipperakkeren 13 5331 XL Kerkdriel

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Monseigneur Zwijsen

In het kort

Toelichting van de school

Mgr. Zwijsenschool: Groot in onderwijs, groots in bewegen.

Onze school kenmerkt zich door gezelligheid, rust, structuur en ruimte. 

Op onze school wordt gewerkt door een enthousiast en gedreven team, dat samen met ouders wil zorgen voor een goede basis voor ieder kind. Onze vakleerkrachten gym en muziek ondersteunen ons team hierbij.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden voor ons, net als samenwerken en leren met en van elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Rust, structuur, duidelijkheid
  • Vriendelijke sfeer
  • Kanjerschool
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mgr. Zwijsenschool is een grote basisschool. U ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar groeit dit aantal nog verder. Ondanks het grote aantal leerlingen is er rust, structuur en ruimte in de school en is er oog voor ieder individu.

Jaarlijks organiseren we eind januari een informatieavond en open dag voor ouders van nieuwe leerlingen. Natuurlijk kunt u ook gedurende het schooljaar een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
588
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven