Basisschool St Liduina

Prins Bernhardstraat 5 6037 RW Kelpen-Oler

Schoolfoto van Basisschool St Liduina

In het kort

Toelichting van de school

Waar een kleine school groot in kan zijn!

Welkom op het SchoolVenster van basisschool St. Liduina. Dit Schoolvenster geeft u informatie over (de resultaten/opbrengsten van) basisschool St. Liduina. Een kleinschalige basisschool waar samenwerken, op team- en kindniveau, hoog in het vaandel staat. Vandaar onze slogan: Onderwijs maak je samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Samen zorgen we voor kwalitatief goed onderwijs binnen onze kleine basisschool in de kern Kelpen-Oler.

Wij hopen medio juni dit schoolvenster volledig ingericht en gevuld te hebben met actuele informatie.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling voor iedereen
  • Betrokkenheid bij leren
  • Samenwerken
  • Oog voor nieuwe ontwikkelingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang in Kelpen-Oler wordt verzorgd door Hoera kindercentra.Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar na schooltijd, tijdens de schoolvakantie en op schoolvrije dagen opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en hun eigen plekje. Er wordt een gevarieerd activiteitprogramma aangeboden, o.a. bakactiviteiten, knutselactiviteiten, spelactiviteiten, buitenactiviteiten etc.

Wilt u een kijkje komen nemen of meer informatie, dan bent u van harte welkom om bij Hoera binnen te lopen.

Voor meer informatie over inschrijvingen, contracten etc. kunt u contact opnemen met het servicepunt, T 077-3589797 of een e-mail sturen naar info@hoerakindercentra.nl Bezoek ook de website: www.hoerakindercentra.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven