Basisschool St Liduina

Prins Bernhardstraat 5 6037 RW Kelpen-Oler

Schoolfoto van Basisschool St Liduina

Het team

Toelichting van de school

De kinderen zijn in schooljaar 2022-2023 verdeeld over heterogene groepen, te weten: groep 1–2, groep 3-4-5, groep 6-7-8. Als basis werken de leerkrachten in de hierboven genoemde groepen, maar - al naar gelang de situatie dat vraagt - zijn ze ook inzetbaar in de andere groepen. De leerkrachten hebben een taak als mentor van een bepaalde groep.

Het team bestaat uit de volgende leerkrachten: Ine Peters leerkracht groep 1-2, Wilja Karidi-Stals leerkracht groep 3-4-5 met Daniëlle Reiniers als duo en Annelies Joris leerkracht groep 6-7-8 met Daniëlle Reiniers als duo.

Het team wordt voor 32 uur per week ondersteund door onderwijsassistente Pien Janssen. Zij zorgt tevens voor de voorschoolse opvang en op maandag de naschoolse opvang.

Een beweegcoach van 'Bureau negen' https://www.negen.nl/ zal de gymlessen gedeeltelijk voor zijn rekening nemen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school probeert afwezige leerkrachten te laten vervangen. Bij afwezigheid wordt gezocht naar vervanging volgens de volgende procedure. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan:

  • Wordt een leerkracht die in deeltijd werkt gevraagd meer dagen te werken.
  • Wordt er gekeken of er door verschuiving van werkzaamheden een interne oplossing gevonden kan worden. De onderwijsassistente kan daarin ook een taak krijgen.
  • Het naar huis sturen van kinderen wegens gebrek aan vervanging, wordt zoveel mogelijk vermeden. Dit gebeurt alleen als alle mogelijkheden, ook met hulp van leerkrachten binnen de school uitgeput zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Terug naar boven