Basisschool St. Laurentius

Schoolstraat 7 6579 AN Kekerdom

  • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
  • Leerlingen lezen volgens de methodiek 'List lezen'.
  • Eén groep krijgt instructie bij het bord, terwijl de andere groep zelfstandig aan het werken is.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom in het Venster van basisschool Sint Laurentius.

Hier kunt u informatie vinden over onze basisschool. Een deel van de gegevens zijn afkomstig van DUO (uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs) en van de inspectie voor het onderwijs. Daarnaast geven wij als school zelf ook informatie.

Voor specifieke onderwijsinhoudelijke informatie kunt u terecht op onze website: www.laurentiusschool.com.

Heeft u vragen naar aanleiding van informatie in dit Venster, dan kunt u contact opnemen met Tom Erinkveld, directeur. U kunt Tom mailen op directie@laurentiusschool.com.

Vriendelijke groeten,

Team Sint Laurentius.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Effectief en doelgericht
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een kleine school. Het aantal leerlingen schommelt al jaren rond de 65 leerlingen. De leerlingen komen zowel uit Kekerdom, Millingen aan de Rijn, Leuth en uit dorpjes net over de grens in Duitsland.

De gegevens hierboven spreken verder voor zich. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de schoolleiding via directie@laurentiusschool.com of via 0481-431643

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven