De Windvang

Nolensstraat 1 2221 CE Katwijk

Schoolfoto van De Windvang

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

'De Windvang' heeft op dit moment tien groepen. Logischerwijs houdt dit in dat de leerlingen niet alle groepen zullen doorlopen. In de regel wordt een leerling in die groep geplaatst waar hij qua sociaal-emotionele ontwikkeling, leerstof en leeftijd het best past. Het kan dan voorkomen dat een leerling nog een jaar in dezelfde groep blijft. Hoewel het er dan op lijkt dat het kind blijft “zitten” is hiervan toch geen sprake: de leerling krijgt niet dezelfde leerstof van het vorig schooljaar maar gaat verder vanaf het punt waar hij of zij het vorig schooljaar gebleven is. Wij verzorgen daarmee onderwijs op maat. We proberen bij de indeling van nieuwe leerlingen over de groepen de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar te houden maar de jaarlijkse instroom van nieuwe leerlingen in verschillende leeftijdscategorieën maakt dit, zo is de ervaring van de afgelopen jaren, niet altijd mogelijk.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven