De Windvang

Nolensstraat 1 2221 CE Katwijk

Schoolfoto van De Windvang

In het kort

Toelichting van de school

De Windvang is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften. Deze specifieke onderwijsbehoeften kunnen zowel op het gebied van het leren als ook op het gebied van de sociale en/of emotionele ontwikkeling liggen. Onze leerlingen hebben daarom meer / specifieke aandacht en begeleiding nodig om straks beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

De Windvang maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting
De Aloysius Stichting biedt speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële en residentiële jeugdinrichtingen aan meer dan 3500 leerlingen. Dit doen wij met ruim 1000 medewerkers op ruim 50 locaties in heel Nederland. Vanuit onze expertise begeleiden wij daarnaast ruim 7000 leerlingen en hun leerkrachten buiten onze eigen scholen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kracht
  • Onvoorwaardelijkheid
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven