Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

Mgr Bekkersstraat 1 B 2223 AP Katwijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

Er zijn verschillende manieren om een indruk te krijgen van onze school. Op de eerste plaats bent u van harte welkom om kennis te komen maken, een stukje sfeer te proeven, eens te komen kijken of het echt zo mooi is als wordt verteld, verder kunt u de schoolgids lezen en uiteraard onze website bekijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurlik leren
  • Passend leren
  • Duurzaam leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 wordt gestart met 212 leerlingen verdeeld over 9 groepen.
Weergave

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven