Sjaloomschool

Stadhoudersdreef 65 2224 BP Katwijk

Leerlingen die na de thuiswerkperiode weer naar school zijn gegaan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen drie jaren telkens hoger uitvielen dan het landelijk gemiddelde voor onze schoolgroep. De eindtoets meet wat leerlingen van groep 8 kennen en kunnen op het gebied vande Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. De gemiddelde score is een indicatie of er goed is gekeken naar en aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs door de school.

De publicatie van het RTL onderzoek van de jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle Nederlandse basisscholen van december 2015 laat zien dat onze school het heel goed doet. Onze school heeft een score gekregen van 7.8. De Sjaloomschool staat hiermee nu op plaats twee van de basisscholen in Katwijk en op een derde plaats van alle basisscholen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze adviezen kloppen voor het overgrote deel met de mogelijkheden van de leerlingen, mede dankzij onze goed bijgehouden leerlingvolgsysteem.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie was over de hele linie tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Het onderdeel waar nog verbetering mogelijk was, planmatige zorg, is in het kader van Passend onderwijs opgepakt. Dit staat inmiddels goed op de rails. Ook de samenwerking met peuterspeelzaal ‘De Torteltuin’ is intensiever geworden. Er is sprake van ‘warme overdracht’ van kleuters naar onze school. We betrekken ook de ouders van de kleuters meer bij onze onderwijsactiviteiten.

Terug naar boven