Sjaloomschool

Stadhoudersdreef 65 2224 BP Katwijk

Schoolfoto van Sjaloomschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Sjaloomschool

De Sjaloomschool is een kleinschalige, gezellige school die vanuit de christelijke traditie kinderen vormt en toerust voor de maatschappij. Onze school heeft ruime aandacht voor de ontwikkeling van elk kind, op allerlei gebieden. We gaan positief, stimulerend en respectvol met elkaar om. Op de Sjaloomschool heerst rust en structuur. Het schoolklimaat is vriendelijk, toegankelijk en veilig. Ons motto is: Iedereen is uniek, niemand is perfect, maar samen zijn we compleet.

We geven ambitieus les, en willen het beste uit ieder kind halen. De leerkrachten werken planmatig, om ieder kind goed te kunnen volgen in de ontwikkeling en aan te sluiten bij zijn of haar onderwijsbehoefte.We gebruiken nieuwe methodes voor taal, rekenen en de zaakvakken. Ook besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van de Kanjertraining, waarvoor alle leerkrachten zijn opgeleid. Ook gebruiken we de methode Kids Skills en hanteren een anti-pestprotocol.

Extra’s op onze school:

-       Er is extra opvang voor kinderen van 7.30 – 8.30 uur, van 12.00- 13.30 uur (TSO = tussenschoolse opvang, niet op woensdag) en van 15.30 - 18.00 uur. Kinderopvang Katwijk (KOK) coördineert deze opvang, BSO Seakids, op professionele wijze.

-       Inpandig bevindt zich peuterspeelzaal De Torteltuin, die behoort tot de stichting protestants-christelijke peuterspeelzalen Katwijk (PCPK).

-       We hebben een groot, zonnig schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen spelen op uitdagende speeltoestellen.

Goed contact met ouders vinden wij van het grootste belang. Ook uw kind zal het waarderen als u belangstelling toont voor zijn of haar schoolleven. Daarvoor bieden we alle ruimte. We willen u graag rondleiden op onze school, om uw eerste indruk te verdiepen. Bel of mail ons voor een persoonlijke afspraak. (270 w.)

Metvriendelijke groet,

Joan de Jong, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Zorg, geborgenheid
  • Passend onderwijs
  • Christelijke levensvisie
  • Respect, verantwoording

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wijk Cleijn Duin waar onze school staat, vergrijst. Dat het leerlingenaantal maar licht daalt, komt doordat er meer kinderen uit naburige wijken worden aangemeld. Het leerlingaantal is niet van invloed op de onderwijskwaliteit die de school levert. Ook wordt er niet bezuinigd op aandacht voor de kinderen, de gezelligheid en de materialen waarmee we werken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven