pcb De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses Irenelaan 49 2224 XA Katwijk

Schoolfoto van pcb De Duinroos, locatie Zanderij

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2013-2014 ligt het gemiddelde met 536,8 boven het landelijk gemiddelde (ditjaar 534,8). Onze school streeft naar scores boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school baseert haar adviezen op de leerresultaten, het waargenomen gedrag en de werkhouding van de kinderen gedurende de hele basisschoolperiode. Het advies wordt met de ouders besproken in februari. Ook wordt op dat moment een voorlopige keuze gemaakt voor een middelbare school. De leerlingen van groep 8 maken tevens de eindtoets van Cito. De uitslag van deze eindtoets wordt opgestuurd naar de middelbare school waar de leerling reeds aangemeld is. In vrijwel alle gevallen komt de Cito-score overeen met het uitgebrachte advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven