pcb De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses Irenelaan 49 2224 XA Katwijk

Schoolfoto van pcb De Duinroos, locatie Zanderij

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van PCB De Duinrooslocatie Zanderij.

De Duinroos is een open, protestants christelijke school, die behoort bij de Stichting Prohles te Katwijk. De school heeft twee vestigingen: de locatie Zanderij (400 leerlingen) en de locatie Otto Baron (100 leerlingen). Op beide locatie wordt les gegeven aan de groepen 1 tot en met 8.

Op De Duinroos wordt modern en kwalitatief goed onderwijs gegeven. Het team werkt handelingsgericht. Dit houdt in dat de leerkrachten bij hun lessen rekening houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Het team zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich vanuit deze basis optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie over de identiteit, visie en handelwijze van de school, verwijzen we u naar de website: www.duinrooskatwijk.nl . Ook kunt u contact opnemen met de schoolleiding om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten
  • Taalrijk
  • Samen
  • Sport en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De locatie Zanderij is een grote school met gemiddeld 28 leerlingen per groep. De school heeft ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
370
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven